Sponsoring

Het Nieuwe Mannheim Orkest
Wilt u een van onze bijzondere projecten steunen? Wij zijn heel erg blij met iedere bijdrage, dat kan zijn via sponsoring, donatie, wat u maar wilt. In overleg is (bijna) alles mogelijk.

Ondanks dat heel veel mensen zich op vrijwillige basis vol enthousiasme inzetten voor onze projecten, hebben we financiële middelen nodig voor zaken als de huur van een concertzaal, repetitieruimte,  slagwerk, transport van het slagwerk etc. Wij hopen dat u ons met een financiële bijdragen wilt helpen een bijzonder concert te realiseren!

Wilt u ons als bedrijf sponsoren? U kunt er voor kiezen om een project als geheel te sponsoren, of voor een specifiek onderdeel, zoals de huur van het slagwerk en repetitieruimte. Sponsoring in natura is natuurlijk ook mogelijk. Wij kunnen op onze website, via social media, en bij het concert zelf uw bedrijf promoten, of uw naam aan het concert of project verbinden. Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met het bestuur. In een vrijblijvend gesprek kunnen de wensen en mogelijkheden besproken worden en kan een passend sponsorschap bereikt worden.
Wilt u ons als particulier steunen? Ieder bedrag is van harte welkom! Het kan bijvoorbeeld door een donatie op onze rekening: NL07 INGB 0004 4684 90  t.n.v. Stichting Nieuwe Mannheim Muziekprojecten. Voor sommige projecten zetten wij een actie op via voordekunst. Wilt u ons op een andere manier helpen met een bijdrage, aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met het bestuur.