Donatie

Wanneer u een donatie aan ons orkest wilt doen kunt u middels deze link een betaalverzoek versturen. U kunt tevens met uw telefoon deze QR-code scannen, zodat u direct naar het betaalverzoek wordt verwezen.

Wanneer u op andere wijze een donatie wilt overmaken kan dit naar rekeningnummer NL07 INGB 0004 4684 90, t.n.v. Stichting Nieuwe Mannheim Muziekprojecten.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!